PUNKTI

PAR DISTANCI

Punktus saņem arī par skriešanu

500 PUNKTI

SKRIEŠANAS LAIKA APRĒĶINĀŠANAS FORMULA

Uzvarētāja laiks

Dalībnieka laiks

X

500

PUNKTI

Dalībnieks distancē saņem punktus par skriešanu un veiktajiem šķēršļiem. Uzvar tas, kurš sacensībās ir ieguvis visvairāk punktu.

PUNKTI

PAR SĶĒRSLI

Izejot šķērsli, par to saņemsi punktus.

GO

FAIL

Ja nespēj veikt šķērsli, tad par to nav jāveic soda apļi/vingrojumi. Tev jādodas pa apkārt ceļu, nesaņemot punktus par šķēršļa pārvarēšanu.

Šī punktu sistēma ir objektīva, jo izslēdz kļūdu iespējamību daudziem dalībniekiem vienlaicīgi veicot soda vingrojumu, kura izpildi kontrolē sacensību tiesnesis.Šī sistēma paredz to, ka augstāku vietu ieņems nevis labākais skrējējs vai spēcīgākais šķēršļu veicējs, bet daudzpusīgākais dalībnieks, līdz ar to saglabājot šķēršļu skriešanas sporta pamatvērtības.

IZRAKSTS NO NOLIKUMA

5.1. Sacensību uzvarētājus nosaka pēc punktu sistēmas, kuru veido punkti, kuri tiek piešķirti gan par izietajiem šķēršļiem, gan par  distancē pavadīto laiku.

5.2. Uzvarētājs ir tas, kurš kopsummā saņēmis visvairāk punktus.

5.2.1. Ja diviem vai vairāk dalībniekiem punktu skaits ir vienāds, tad uzvarētājs tiek noteikts pēc punktiem, kuri iegūti par distancē pavadīto laiku.

5.2. Sacensībās netiek piemēroti sodi par neizietu šķērsļi. Lai izietu šķērsli, dalībniekam ir dots neierobežots mēģinājumu skaits. Dalībnieki, kuri neveic šķērsli, var to apiet pa norādīto maršrutu nesaņemot par to papildus punktus.
5.3.1.Punkti par šķēršļiem tiek piešķirti tikai tad, kad dalībnieks ir sekmīgi veicis šķērsli par to saņemot 100 vai 50 punktus. Punktu lielums par sekmīgi veiktu šķērsli katrās sacensībās var būt atšķirīgs.

5.3.2. Punkti tiek uzskaitīti ar dalībnieka elektroniskās aproces palīdzību, kura tiek izdota katram dalībniekam. 

5.3.1. Tie šķēršļi, par kuriem netiek piešķirti punkti,  ir veicami obligāti. Ja dalībnieks patvaļīgi apiet šķērsli, viņš tiek diskvalificēts.
 

5.4.1. Punktu aprēķināšanas kārtība par trasē pavadīto laiku: Uzvarētājs par distancē pavadīto laiku saņem max. 500 punktus neatkarīgi no veikto apļu daudzuma.

 Nākamās vietas aiz uzvarētāja nosaka pēc šādas formulas: Uzvarētāja laiks (sek.) /dalībnieka laiks (sek.) x 500 punkti

5.4.2. Punktu aprēķināšanas kārtība par šķēršļiem: piem. 7 šķēršļi ar punktu vērtību 50/50/50/50/100/100/100 punkti. Šajā gadījumā dalībnieks par sekmīgu šķērsļu veikšanu var nopelnīt 500 punktus par 1.apli. 

5.4.3. Punktu aprēķināšanas kārtība kopā (Pavadītais laiks trasē + šķēršļi): 500 par LAIKU + 1500 par šķēršļiem veicot 3 APĻUS. 2.vietas ieguvējs 450 + 1500= 1950 utt. Var gadīties arī tā, ka visātrāk trasi veikušais dalībnieks (piem. 500 punkti) nepieveic kādu šķērsli, tad viņu pēc punktu KOPSUMMAS var apsteigt kāds, kurš bijis lēnāks trasē, bet sekmīgi veicis  visus šķēršļus, piem. 500 + 1450= 1950 un 460 + 1500= 1960. Šajā gadījumā uzvar lēnākais sportists trasē, kurš ir sekmīgi veicis visus šķēršļus.

PAR MUMS

Patria Race ir OCR (šķēršļu skriešanas sacensību) seriāls. Mūsu sacensībās katrs posms ir citādāks, tos vieno šķēršļi, kas ir pielāgoti katrām sacensībām. Katra posma laikā tiek noteikti gan spēcīgākie sportisti, gan aktīvākie darba kolektīvi.

SEKO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram