Piemērotajām atlaidēm sacensību dienā jauzrāda dokuments kas apliecina jūsu atbilstību atlaižu kategorijai.